ارزیایی اختلاف مربوط به سرقت طرح گرافیکی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک

در ارزیابی اختلاف مربوط به سرقت طرح گرافیکی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک در چاپ کتاب؛ باید توجه داشت مفهوم طرح گرافیکی در هر برهه زمانی با توجه به کاربردهای بصری که از خود نشان میدهد متفاوت است. گاهی یا خود طرح گرافیکی یا ایده و ذهنیت طرح آن به سرقت میرود، که باعث می شود یا اثر به نام دیگری منتشر شود، یا ایده آن دزدیده و در قالب اثر دیگری منتشر شود. در اینجا باید به بررسی اختلاف پرداخت.
هرچند برای شناخت بهتر تمامی مسائل و نقش طرح های گرافیکی باید از کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب‌شناسی کمک بگیرید.

کارشناس به خوبی میداند که این هنر در لوگوها، بیلبوردهای تجاری، پوسترها، بسته بندی های محصولات، مجلات، روزنامه ها، کتاب ها و حتی صنعت سینما کاربرد دارد؛ زیرا از طریق طرح های گرافیکی مفهومی، پیامی تصویری سازی شده و منتقل کننده آن خواهد بود. اگر این طراحی از طریق سایت های آنلاین به نمایش گذاشته شود، از طریق بنگاه ها و آتلیه ها احتمال به سرقت رفتن آن وجود دارد؛ زیرا طرح گرافیکی از چندین بخش شکل میگیرد. ابتدا ایده و طرحی که در ذهن طراح است و دومی طرح نهایی که از طریق نرم افزارها و تکنیک های حرفه ای ساخته می شود.
زمانی که ایده طراح بازگو شود و به وسیله ی دیگری شبیه سازی و طراحی شود یک نوع سرقت طرح گرافیکی محسوب می شود. اما زمانی که طرح گرافیکی که نمود بیرونی دارد و به مرحله طراحی نهایی رسیده به وسیله سایت یا ناشری با نامی دیگر یا بدون نام منتشر شود سرقت طرح گرافیکی به شمار میرود.

اختلاف در سرقت طرح گرافیکی در چاپ کتاب زمانی رخ میدهد که طرح گرافیکی که قبلا طراحی شده است، این طرح یا به شکل مسکوت مانده و در اختیار تعداد معدودی است؛ یا از طریق برخی اشخاص پخش شده است. اگر این طرح بدون ذکر نام طراح و بدون اجازه در چاپ کتابی به کار رود، سرقت طرح گرافیکی در چاپ کتاب است. زمانی نیز طرح گرافیکی برای یک کتاب طراحی می شود، اما ناشر طرح را بدون ذکر نام طراح آن منتشر می کند، یا زمانی که بین طراح با ناشر یا نویسنده اختلاف پیش می آید و طراح از کاربرد طرح خود در کتاب پشیمان می شود، در این صورت باید به قرار داد نوشته شده دقت کرد، که آیا طراح حق بازپس گیری طرح در میانه قرار دارد را دارد یا خیر. در این صورت و با توجه به قرار دارد و طرح موردهای اختلاف می توان به حل این اختلاف کوشید.
در بررسی اختلاف سرقت طرح گرافیکی در چاپ کتاب گاهی به این مورد برمیخوریم طرح گرافیکی که در چاپ یک کتاب به کار رفته، بدون اجازه در چاپ یک کتاب دیگر هم به کار رفته است. در این صورت سرقت طر گرافیکی را هر چه سریع تر باید به مراجع مربوطه گزارش داد. باید توجه داشت که گاهی برخی انتشارات یک طرح گرافیکی مشترک را برای چندین کتاب در نظر میگیرند. در اینجا انتشارات طرح مخصوص خود را برای چاپ چندین کتاب خود به کار برده و هیچ سرقت گرافیکی رخ نداده است. اما زمانی که یک طرح، بدون اجازه و بدون هیچ تعهد و قرارداد کاری در چاپ کتاب دیگری به کار می رود یک نوع سرقت محسوب می شود و باید مورد پیگیری قاتونی قرار بگیرد.

در اختلاف سرقت طرح گرافیکی در چاپ کتاب باید توجه داشت که یک طرح گرافیکی که برای چاپ یک کتاب به کار می رود؛ نتیجه ایده و فرم ذهنی طراح و در مرحله دوم پیدا کردن معادل تصویری و خلق آن است. وقتی طرح ذهنی _که سرمایه ذهنی طراح است_ مورد سرقت قرار بگیرد و مشابه آن آید و تصویر بیرونی طراحی شود نیز جزو این سرقت محسوب می شود. البته باید دانست سرقت یک طرح گرافیکی و الهام گرفتن از آن دو موضوع جدا هستند. زمانی که از ایده دیگیری در طراحی طرح گرافیکی برای کتابی در خلق آثار خود استفاده کنید، فراتر از الهام گرفتن است و وارد محدوده سرقت طرح گرافیکی می شوید. هرچند تشخیص این دو کار قدری دشوار است و دارای مرزی بسیار باریک هستند. اما در  اختلاف سرقت طرح گرافیکی در چاپ کتاب تمامی این موارد ریز به ریز مورد بررسی قرار میگیرد.

تعیین ارزش آثار گرافیکی توسط کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک

در تعیین ارزش آثار گرافیکی توسط کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک باید دانست که قیمت گذاری این آثار زمانی شروع می شود که طرح گرافیکی اماده است که به نمایش گذاشته شود. خلق یه طرح گرافیکی زاییده خلاقیت ذهنی خود فرد است. که ممکن است تجارت شخصی و فنی خود را در آن پیاده کند. اما باید دانست که ارزش گذاری این آثار تحت تاثیر محیط اجتماعی و جهان واقعی است. علاوه بر این نوع چاپ این آثار گرافیکی که توسط کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه ارزیابی می‌شود نیز اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
کارشناس در بررسی های خود پی میبرد که ارزش گذاری آثار گرافیکی بستگی زیادی به شخص پدید آورنده، شهرت و مهارت او در این حرفه و میزان جایگاه چشم گیر این اثر در بین ما بقی آثار گرافیکی دارد. از جایی که این آثار بستگی زیادی به تراوش ذهنی و خلاقیت های پدیدآورنده آن دارد، تفکر واگرا و همگرای خالق این اثر میتواتد بر ارزش گذاری آن نقش مستقیم داشته باشه. او باید به خلاقیت های ذهنی خود صورت بندی تازه دهد و فرم و محتوای تازه ببخشد. هرچه تقاضا برای اثری گرافیکی بیشتر باشد به طبع میزان ارزش گذاری آن نیز افزایش خواهد یافت. اما در هر بازاری معیارهایی برای خرید و فروش و ارزش گذاری اثار وجود دارد. این بازار است که این معیارها را تعیین میکنند نه خالق اثر. با توجه به اینکه این اثر گرافیکی در گالری ها به فروش میرسند یا توسط سایت های انلاین و یا حراجی ها و کلکسیون‌دارها قیمت‌های آنان متغایر است.

در تعیین ارزش آثار گرافیکی باید دانست که از طریق چه طرح های بصری و ارتباطی، تایپوگرافی‌ها، روش ها و تکنیک‌های صفحه آرایی‌ها استفاده شده است. همچنین اینکه این آثار در چه بخش‌هایی مورد استقاده قرار بگیرد در ارزش گذاری آن نقش دارد. مثلا این آثار گرافیکی در نشریات و روزنامه ها، در تبلیغات بیلبورد ها و یا چاپ پوسترها و یا از همه مهمتر در طرح تبلیغلتی روی بسته یندی محصولات مورد استفاده قرار میگرید و ایا از ترکیب بندی مناسب و متنوعی برخوردارند هست یا خیر همگی از مواردی است که در تعیین ارزش آثار گرافیکی موثر است.

در ارزیابی آثار گرافیکی با توجه به اینکه این هنر ترکیبی از تصویر سازی، عکاسی، طراحی حروف و چاپ است باید دانست که اگر هر کدام از این بخش ها در کیفیت بالاتر برخوردار باشند و اطلاعات و یا تبلیغات را به شکل بهتری به نمایش بگذارند بر ارزش این طرح افزوده می‌شود. بخصوص آنکه طراح گرافیکی این روزها بخشی از سینما را در برگرفته است بر ارزیابی اثار گرافیکی نقش مثبتی گذاشته است و همکاری خالقان این طرح‌ها با گالری‌ها و بنگاهای هنری روز به روز د حال افزایش است. با این حال باید دانست شرایط و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در استقبال و ارزش گذاری این آثار نقش موثری دارد.

در برآورد ارزش آثار گرافیکی باید دانست که جذابیت اولیه و آن کشش اولیه‌ای که مخاطب را درگیر کنید و پیگیری او را به دنبال داشته باشد در ارتباط گیری و در نهایت ارزش گذاری آن موثر است. مورد دیگر استفاده از فناوری‌ها و نرم افزار های پیش رفته است. هرچه استفاده از فناوری های به روزتر بیشتر باشد در ارزیابی‌ها و ظرافت‌های این طرح های گرافیکی اثر خواهد گذاشت.
هرچند در برآورد ارزش آثار گرافیکی مواردی مانند اندازه طرح، موضوع طراحی شده، تنوع رنگی، زمان و دقتی که صرف خلق آن شده و مواردی از این قبیل که مربوط به شکل فیزیکی است بی اهمیت نیستند. اینکه این آثار برای چه بخشی طراحی شده باشد(تبلیغات، پوستر و یا سینما و طرح های تزئینی) موثر است و همچنین اینکه این طرح از چه طریقی به فروش برسد و مسئله مهم آنکه خریدارانی که سبک کار شما را میپسندند پیدا کنید و با آنان همکاری داشته باشید.

با توجه به رشد روز افزون اهمیت این طرح ها در زندگی روزمره نقش آن روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاع بیشتر از کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک استفاده کنید.

کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک وبررسی اختلافات ناشی از سفارش طراحی انواع طرح های گرافیکی

کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک وبررسی اختلافات ناشی از سفارش طراحی انواع طرح های گرافیکی

در یادداشت‌های دیگر این سایت به برخی اختلافات حوزه گرافیک و طراحی پرداختیم. اختلافات مهمی چون مسئله کپی برداری از طرح‌ها و مالکیت معنوی آثار. اما در این یادداشت مشخصا به اختلافاتی که بین طراح و گرافیست و مشتری بروز می‌کند می‌پردازیم. با توجه به این که طراحی و گرافیک دارای اصول و همچنین درخواست مشتریان نیز تابعی از یک طرح ذهنی و یا یک ایده است به همین دلیل احتمال بروز اختلاف بین آن‌ها بر سر اصل طرح وجود دارد و از سوی دیگر گاها اختلافاتی نیز در خصوص قیمت و هزینه طراحی و گرافیک بروز می‌کند که این مسئله را نیز به کمک کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک بررسی خواهیم نمود.

همواره گرافیست‌ها و طراحان با حجمی از سفارشات مشتریان روبرو هستند. سفارش ساخت انیمیشن، اینفوگرافیک، پوستر، لوگو، لیبل، کارت ویزیت و یا تصاویر خاص مربوط به برند‌های تجاری. ساخت این سفارشات ابتدائا مستلزم درخواست شفافی از مشتری است برای مثال در صورتی که لوگو یک شرکت خدمات ورزشی ساخته می‌شود طرحی به عنوان پیش ذهنیت کار به گرافیست داده می‌شود و یا خود گرافیست پیشنهاداتی به مشتری ارائه می‌دهد. در بسیاری از موراد مانند ساخت انیمیشن‌ها توافق و قراردادی به صورت مکتوب بین طرفین امضاء می‌شود که در آن به دقت جزئیات طرح عنوان شده است. بنابراین در صورت بروز اختلاف در این موراد کارشناس رسمی طراحی و گرافیک با بررسی قرارداد مذکور می‌تواند در خصوص اختلاف اظهار نظر کند. اختلاف ممکن است بر سر کلیت طرح، نوع رنگ‌های مورد استفاده، خطوط و نقوش مورد استفاده توسط گرافیست و یا تیپوگرافی، تعادل و فضا و حتی مفهوم دیداری تصویر باشد.

اما در بسیاری از موراد نیز توافقی حاصل نمی‌شود در واقع توافق به صورت کتبی در نمی‌آید. حل اختلاف در این موارد کمی دشوار به نظر می‌رسد اما معمولا در اینجا توافقی در خصوص کلیات طرح ایجاد شده و مشتری انتظاراتی از طرح دارد. به همین دلیل کارشناس به بررسی و تطبیق خواسته‌های مشتری با طرح می‌پردازد و در مورادی نیز که اختلاف بر سر کیفیت طرح است. معمولا کارشناسان با اصولی که در یادداشت دیگری از طرح‌های دو بعدی و سه بعدی ذکر کردیم طرح را ارزیابی می‌نماید. این ارزیابی طرح از سوی کارشناس دادگستری طراحی و گرافیک در مورادی که اختلافات زیادی بین هزینه طرح وجود دارد هم اهمیت پیدا می‌کند و نهایتا کارشناس با توجه کیفیت طرح و دقت در انجام آن قیمت آن را نیز مشخص می‌نماید.

استفاده از نرم افزار‌های مختلف مانند فوتوشاپ، inkscape -corel drow-  ایندیزاین و غیره هم در ارزیابی کارشناس اهمیت دارد چرا که نرم افزار‌های مختلف قابلیت‌ و کارآیی خاصی در ساخت انواع طرح‌های گرافیکی دارند که استفاده از هر کدام می‌تواند و دقت و مهارت در کار را نیز مشخص نماید.

بنابراین با توجه به این که روزانه با حجمی از سفارشات در این زمینه روبرو هستیم و اختلافاتی که حول قیمت طراحی، کیفیت طرح‌های گرافیکی، تقلید و کپی برداری از طرح دیگران، و یا حتی زمان تحویل طرح وجود دارد کارشناس طراحی و گرافیک آماده ارزیابی طرح‌ها و اظهار نظر در خصوص تخلفات می‌باشد.

نظر کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک درباره حل اختلاف بین افراد و سازمان‌ها در خصوص هزینه های برنامه تبلیغاتی

نظر کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک درباره حل اختلاف بین افراد و سازمان‌ها در خصوص هزینه های برنامه تبلیغاتیتبلیغات جزء لاینفک هر کسب و کاری است. تقریبا همه شرکت‌ها و همه افراد برای رونق کسب و کارشان اقدام به انجام تبلیغات می‌کنند. این تبلیغات همانطور که در یادداشت دیگری هم عنوان کردیم می‌تواند اجاره تابلو‌های مختلف و بیلبورد باشد و یا انجام تبلیغات در یک مراسم و کنسرت و غیره. در طرح‌های تبلیغاتی چند موضوع اهمیت دارند اول خود طرح تبلیغاتی است. طرح‌های که توسط طراحان و گرافیست‌ها ساخته می‌شود. ممکن است اختلافات از همین نقطه آغاز شوند. اما مسائل دیگری دیگری نیز در تبلیغات حائز اهمیت هستند. مسائلی چون فضا و مخاطبین و امکان مشاهده و بازدید طرح تبلیغاتی. کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک به بررسی این اختلافات در تبلیغات می‌پردازد.

برای انجام طرح تبلیغاتی بسته به نوع آن معمولا هزینه قابل توجهی انجام می‌شود. مثلا برای اجاره یک بیلبورد ممکن است بیش از پانزده میلیون تومان هزینه شود و یا برای یک تبلیغ تلوزیونی بیش از صد میلیون تومان معمولا هزینه برای مشتری خواهد داشت. اما در صورتی که تبلیغات مطابق خواسته مشتریان صورت نگیرد و یا بازدهی مناسب را برای آن‌ها نداشته باشد اولین اختلافی که ایجاد می‌شود بر سر هزینه تبلیغات خواهد بود.

برای مثال تصور کنید یک شرکت برای انجام تبلیغات در یک مسابقه فوتبال بیش از دویست میلیون تومان هزینه می‌کند اما هیچ پوششی از تبلیغات مربوط به شرکت مذکور حین نمایش برنامه صورت نمی‌گیرد و یا تبلیغات صورت گرفته ارزش پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد. به همین دلیل اختلافاتی بروز می‌کند که مراجع قضائی و سازمان‌ها برای حل اختلاف به کارشناس دادگستری طراحی و گرافیک رجوع  می‌کنند.

کارشناسان ما در ارزیابی هزینه تبلیغات ابتدا به توافق و یا قرارداد احتمالی رجوع می‌کنند. معمولا در تبلیغات تلوزیونی زمان نمایش تبلیغ و تعداد دفعاتی که تبلیغ صورت می‌گیرد نقش مهمی در هزینه تبلیغات خواهد داشت. اما در مواردی مشاهده می‌شود که به دلیل عدم هماهنگی یک تبلیغ نیمه کاره می‌ماند و یا حتی انجام نمی‌شود این موضوع به منزله خسارت بر برنامه‌های تبلیغاتی یک شرکت است و این حق را ایجاد می‌کند تا با تعیین خسارت نسبت به استرداد هزینه تبلیغات اقدام کند.

و یا همانطور که در یادداشت دیگری هم اشاره کردیم. در اماکن ورزشی معمولا تبلیغات در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد. برای مثال یک شرکت جهت انجام تبلیغات فروش خود قراردادی را با سازمان ورزشی مربوطه امضاء می‌کند اما برنامه ورزشی این سازمان توسط شبکه توافق شده و یا به طور کلی پخش زنده پوشش داده نمی‌شود. این مسئله نیز به منزله نقص در قرارداد است که زمینه تجدید نظر در هزینه تبلیغات را فراهم می‌کند.

و قرارداد‌هایی را تصور کنید که در آن بر اساس مخاطبین حاضر در یک برنامه توافقی صورت می‌گیرد اما میزان مخاطب برنامه بسیار ناچیز است. بنابراین تمام عواملی که تعیین قیمت و هزینه تبلیغات موثر هستند مانند زمان تبلیغات، میزان مخاطب، نوع پوشش تبلیغات و عواملی از این قبیل در صورتی که به درستی تعیین و یا اجرا نشود می‌تواند زمینه ساز اختلاف باشد.

از سوی دیگر در مورادی ممکن است قرارداد تبلیغاتی منعقد شده باشد اما اختلاف بر سر پرداخت هزینه‌های آن اجرای آن را به تعویق بیاندازد کارشناس رسمی طراحی و گرافیک این موضوعات را نیز به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال فرض کنید که قراردادی برای تبلیغ یک کالا در یک تلوزیون شهری منعقد می‌شود اما اشکالاتی در پخش تلوزیون ایجاد می‌شود و برای مثال میزان زیادی از مخاطبینی که قرار بوده با این تبلیغ مواجه شوند عملا از دست می‌رود به همین دلیل هزینه تبلیغات به تعداد میزان مخاطبان کاهش می‌یابد.

البته اختلافات را می‌توان خارج از موضوعات فوق نیز متصور بود. جنبه‌های دیگر تبلیغات مانند تبلیغات در سایت‌ها و فضای مجازی و یا حتی تبلیغات کوچک که به وسیله کاتالوگ‌ها در اماکن خاص صورت می‌گیرد می‌تواند موضوع اختلاف باشد. بنابراین در صورت بروز مشکلات فوق می‌توانید با کارشناس طراحی و گرافیک تماس حاصل نمائید.

تعیین اجاره بهای تابلو های تبلیغاتی توسط کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک

تعیین اجاره بهای تابلو های تبلیغاتی توسط کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیکایجاد فضا‌های جدید تبلیغاتی در تلوزیون و رادیو و فضای مجازی و غیره هنوز هم نتوانسته اند که استفاده تبلیغاتی از تابلو‌های تبلیغاتی و تلوزیون‌های شهری را کاهش دهند. حتی در سال‌های اخیر هزینه استفاده و اجاره این تابلو‌ها بسیار بیشتر از گذشته نیز شده است. در کنار این تابلو‌ها می‌توان به تابلو‌های تبلیغاتی در استادیوم‌های ورزشی هم اشاره کرد. مثال بارز آن را می‌توانید در ورزشگاه‌های فوتبال ببینید که حتی گاها حاشیه‌هایی را هم ایجاد کند. بهرحال شرکت‌های مختلف و افراد مختلف برای رونق بازار کارشان و یا نگه داشتن بازار نیازمند چنین تلاش‌هایی هستند. اما قیمت اجاره این تابلو‌ها چگونه تعیین می‌شود؟ در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک به بررسی هزینه اجاره بهای تابلو‌های تبلیغاتی می‌پردازیم. تابلو‌هایی که در بسیاری از موراد به صورت مزایده نیز اجاره داده می‌شوند و تعیین میزان اجاره بهای جهت انجام مزایده نیز بر عهده کارشناس دادگستری طراحی و گرافیک است.

ابتدا بهتر است تا تصویر درستی از تابلو‌های تبلیغاتی ارائه دهیم. به طور کلی سه دسته تابلو تبلیغاتی را می‌توان از هم تفکیک نمود. اول بیلبورد‌ها هستند. سایر بیلبورد بیش از 24 متر است و معمولا با پایه‌هایی در زمینه نصب شد‌‌ه‌اند. دوم استند‌ها هستند که در چند سال اخیر تعداد آن‌ها بسیار زیاد شده‌ است. سایر هر استند حدود سه متر است و معمولا دور میدان‌ها و یا در بولوار‌ها و نزدیک چراغ راهنمایی نصب می‌شوند. مکان‌های شلوغ و پر ترافیک برای نصب استند بسیار مناسب هستند. و نهایتا انواع تابلو‌ها هستند که سایزی بیش از سه متر و کمتر از بیست و چهار متر دارند. تابلو‌های تجاری، فرهنگی، مذهبی و بزرگ و کوچک را هم می‌توان از انواع تابلو‌های تبلیغاتی دانست. تعیین هزینه اجاره بهای این تابلو‌ها تابعی از عوامل مختلف است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. البته در کنار این موراد باید به تابلو‌های ترسیمی و تلوزیون‌های شهری نیز اشاره کرد.

هر چند ساز و کار تعیین اجاره بهای تلوزیون شهری و تبلیغات ترسیمی متفاوت با سایر مواردی است که نام بردیم اما این موضوع نیز توسط کارشناس رسمی طراحی و گرافیک ارزیابی می‌شود و برای مثال می‌توان تبلیغات روی بدنه قطار‌های شهری، اتوبوس‌ها و بعضا تاکسی‌ها را از این جمله دانست.

اما تعیین اجاره بهای تابلو تبلیغاتی به چه صورت است. اگر به بازار تبلیغات توجه کرده باشید متوجه می‌شوید که گاها هزینه اجاره یک تابلو در برخی نقاط شهر به حدود بیست میلیون تومان هم می‌رسد. میزان اجاره بهای تابلو تبلیغاتی به طور مستقیم تابعی از تعداد بازدید‌های یک تابلو در طول مدت مشخص که معمولا یک ماه است می‌باشد. اما در کنار این مورد باید به مناطق مختلف هم اشاره نمود قاعدتا یک تابلو تبلیغاتی در یک بازار شهری با هزار بازدید کننده ارزش بیشتری نسبت یک تبلیغ جاده‌ای با دو هزار بازدید کننده خواهد داشت. حتی نوع بازدید نیز اهمیت دارد.

در کنار این دو شاخص باید به نوع تابلو‌ها اشاره نمود. همانطور که اشاره داشتیم ما با انواع تابلو‌ها با سایز‌های مختلف روبرو هستیم بنابراین سایز و اندازه یک تابلو در مشخص کردن اجاره بهای آن توسط کارشناس طراحی  گرافیک بسیار اهمیت خواهد داشت.

دموگرافیک مخاطبان نیز در تعیین اجاره بهاء اهمیت دارد. به همین دلیل برای مثال مشخص می‌کنند که یک تابلو تبلیغاتی با هزینه ده میلیونی در ماه چه تعدا بازدید کننده بزرگسال و خرد سال و میانسال دارد. تعیین این شاخص به مشتریان نیز کمک می‌کند تا بدین وسیله جامعه هدف خود را مشخص نمایند.

بنابراین تعیین اجاره بهای بیلبورد‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی تابعی از عواملی است که با اسناد و مدارک قابل اعتماد و همچنین ارائه آمار و ارقام مشخص می‌شود. و در موراد ارزیابی تابلو‌ها و تعیین اجاره بها جهت مزایده نیز کارشناسان ما این موارد را لحاظ می‌کنند. حتی در مورادی که اختلافی در خصوص پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی وجود دارد کارشناسان این حوزه صاحب صلاحیت جهت اظهار نظر خواهند بود.

از دیگر مواردی که می‌توان در این یادداشت به آن اشاره نمود اظهار نظر در خصوص تابلو‌های تبلیغاتی در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی است. با توجه به هزینه‌های بسیار زیادی که برای این نوع تبلیغات صورت می‌گیرد معمولا احتمال بروز اختلاف بین شرکت‌ها و سازمان‌های ورزشی نیز ایجاد می‌شود. بسیاری از این تابلو‌ها از آن جهت اهمیت دارند که میلیون‌ها ببینده تلوزیونی و هزاران تماشاگر آن را می‌خوانند به همین دلیل هر گونه مانعی که این مشاهده را مختل کند می‌تواند سبب ایجاد اختلاف و تجدید نظر در قرارداد تبلیغات کند. علاوه بر این موضوع کارشناسان ما در خصوص وضعیت فنی و قرار گرفتن و چینش تابلو‌ها بر اساس هر یک از قرارداد‌ها نیز می‌توانند اظهار نظر کنند.

بنابراین با توجه به اهمیتی که تبلیغات در بازار دارد و همچنین گستردگی آن در صورت نیاز به کارشناس جهت ارزیابی هزینه‌های تبلیغاتی می‌توانید با کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک تماس حاصل فرمائید.